งานยิม งานโปรเจค

ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ

บริษัท มัสเซิลสปอร์ต จำกัด

ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมวันนี้ครับ ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมวันนี้ครับ บริษัท มัสเซิลสปอร์ต จำกัด ได้รับเกียรติจาก กองทัพเรือ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ ตกลงให้บริษัทฯ รับดูแลโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ทั้งหมดของ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ

บัดนี้ โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตลอดโครงการ ตั้งแต่การปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่ บันใดทางขึ้น ตลอดจนภายในยิมห้องออกกำลังกายทั้งหมด จนเสร็จครบถ้วน ผ่านขบวนการตรวจรับจากทางราชการอย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อย และ บริษัทมัสเซิลสปอร์ตจำกัด ได้รับคำชื่นชมในความสำเร็จทุกขั้นตอน จาก ท่านผู้บังคับการ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน พลเรือตรี เกริกพันธ์ พันธุ์สัมฤทธิ์ และ ท่านผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ลือชัย รุษดิษฐ์

ขอเชิญรับชมภาพการดำเนินการตามโครงการนี้ได้เลยครับ